MYYMÄLÄETSIVÄ

Vartijan siviiliasussa suorittama myymäläetsivätoiminta on yksi yksityisistä turvallisuuspalveluista annetussa laissa vartioimisliikkeille kuuluvista työtehtävistä. Myymäläetsivän toiminta on käytännössä ihmisten ja ympäristön tarkkailua sekä rikosten ja väärinkäytösten havaitsemista ja ilmiantoa. Tarvittaessa myymäläetsivä suorittaa rikokseen syyllistyneen asiakkaan kiinnioton. Ammattimaisella myymäläetsivätoiminnalla voidaan pienentää myymälän hävikkiä, ennaltaehkäistä rikoksia, vahingontekoja ja väärinkäytöksiä. Nämä palvelut tuottaa Mynt Security Oy.

Lisätietoja ja toimeksiannot: info(at)myntsecurity.fi

 

YKSITYISETSIVÄ

Yksityisetsivä on ammattilainen, jonka yksityiset henkilöt, yritykset tai muut yhteisöt voivat palkata suorittamaan tutkimuksia puolestaan rikosten ehkäisemiseksi tai paljastamiseksi. Yksityisetsivä tarkoittaa vartioimisliikkeen palveluksessa olevaa vartijaa, joka ammattimaisesti tutkii, selvittää tai hankkii tietoa toimeksiantosopimukseen perustuen. Yksityisetsivä voi suorittaa yrityksen toimeksiannosta sisäistä tarkkailua, kuten tarkkailla yrityksessä tapahtuvaa hävikkiä tai selvittää tietovuotoja tai tehdä koeostoja esiintyen asiakkaana. Yritys voi selvityttää myös kilpailijoiden epärehellistä toimintaa. Yksityishenkilön toimeksiannosta yksityisetsivä voi kerätä näyttöä esimerkiksi uskottomuudesta, perheväkivallasta, ilkivallasta, vahingonteosta tai asiakkaan naapurien aiheuttamista häiriöistä. Vakuutusyhtiöt käyttävät yksityisetsivän palveluja esimerkiksi vakuutuspetoksen selvittämiseen. Nykyaikana myös julkisten tilojen, kiinteistöjen ja kulkuneuvojen töhrytorjunta kuuluvat yksityisetsivän toimenkuvaan. Nämä palvelut tuottaa Mynt Security Oy.

Lisätietoja ja toimeksiannot: info(at)myntsecurity.fi